22 lipca 2024
stowarzyszenie piotra skargi

Stowarzyszenie Piotra Skargi jest głęboko zaangażowane w upamiętnienie swojego patrona, Sługi Bożego ks. Piotra Skargi, wybitnego jezuity, kaznodziei i pisarza, który odegrał znaczącą rolę w historii Polski. Poprzez różnorodne inicjatywy, organizacja dąży do zachowania dziedzictwa i nauczania Księdza Skargi oraz promowania jego idei w społeczeństwie.

Jednym z kluczowych działań Stowarzyszenia jest organizacja wykładów, konferencji i spotkań poświęconych postaci Sługi Bożego oraz jego dziełom. Te wydarzenia są okazją do pogłębiania wiedzy na temat jego życia i twórczości oraz do rozważań nad jego myślą i jej znaczeniem w kontekście współczesności.

Stowarzyszenie Piotra Skargi inicjuje również prace nad publikacjami i badaniami naukowymi dotyczącymi postaci ks. Piotra Skargi. Współpracuje z historykami i badaczami, aby zgromadzić nowe materiały i wniesiony nowe spojrzenie na jego dorobek intelektualny oraz rolę, jaką odegrał w historii Polski. Przykładem takiej publikacji jest książka Przestrogi dla Polski ks. Piotra Skargi, autorstwa Sławomira Skiby.

Nie pozwolimy usunąć ks. Piotra Skargi!

Stowarzyszenie od lat upamiętnienia każdą rocznicę związaną z ks. Piotrem Skargą, takich jak rocznice urodzin, śmierci czy ważne jubileusze, składając wieńce pod jego pomnikiem oraz grobem. W ostatnich latach jego członkowie byli zmuszeni do obrony należnej Słudze Bożemu pamięci i czci, kiedy lewicowe władze Krakowa chciały usunąć jego pomnik z placu św. Marii Magdaleny. Dzięki oporowi Stowarzyszenia Piotra Skargi nie doszło do tego skandalicznego wydarzenia!

Nie można zapomnieć także o roli mediów i komunikacji społecznej w promowaniu dziedzictwa ks. Piotra Skargi. Stowarzyszenie wykorzystuje swoje media internetowe, takie jak portal PCh24.pl i telewizja PCh24.tv, aby docierać do szerszej publiczności i przekazywać informacje na temat życia i nauki swojego patrona.

Podsumowując, Stowarzyszenie Piotra Skargi podejmuje liczne inicjatywy, aby troszczyć się o upamiętnienie swojego patrona. Poprzez edukację, badania naukowe, wydarzenia kulturalne i działania społeczne, organizacja wspiera zachowanie i promocję dziedzictwa Sługi Bożego, przyczyniając się do utrwalenia jego roli w historii Polski oraz inspirując kolejne pokolenia do poznawania i doceniania jego dziedzictwa intelektualnego i duchowego.

– – – – – – –

Przeczytaj też o ogólnopolskich kampaniach społecznych Stowarzyszenia Piotra Skargi, takich jak Synowska Prośba.